۳۱ شهریور ۱۳۹۴

پروژه ابوذر

بازسازی دفتر اداری

شرکت اریکه سازان

معمار: نسرین شرفه

موقعیت بنا: مشهد – بلوار احمدآباد

متراژ : 75 متر مربع

سال اتمام : بهار 94

تا به حال از دفاتر اداری درون برج ها دیدن کرده اید؟

وتی وارد چنین فضایی میشوید با دفاتر کوچک و کم نوری مواجه میشوید که خسته کننده به نظر می آیند. این دفاتر ساده و کوچک به تمرکز کارمندان بر روی کار خود تاکید دارند ، اما در یک فضای مفرح، شاد و زیبا شکست خورده اند. در این دفتر کار پیش می رود اما به صورت بدی بر روی شرایط روانی کارمندان تاثیر گذار است. معماران اریکه سازان معتقد هستند که برای خلق یک مکان بهتر برای کار، تعبیه یک محیط سالم روانی با به کارگیری جزئیات ساده زندگی از ضرورت های یک محیط کاری است.

فضای داخلی طراحی شده توسط این شرکت نشان دهنده خالص ترین محل کار برای یک شرکت آینده نگر می باشد.

استفاده از کلبدی سفید و روشن با ترکیب آن با رنگ سیاه برای ایجاد کنتراستی زیبا همراه با نورپردازی هوشمندانه ، تحرکی مثبت را در تمام فضاهای خصوصی و عمومی به حداکثر رسانده است. کیفیت اصلی طراحی داخل این دفتر را نمی توان مشاهده کرد بلکه باید تجربه کرد، ترکیب رنگ سفید و سیاه ، تاثیر بصری زیادی بر روی محیط می گذارد.

حس پویایی و به دنبال آن دوری از سکون در دفاتر اداری یکی از خصوصیات طراحی این گونه فضاها به شمار می آید که در این دفتر سعی شده با ایجاد خطوط شکسته همراه با نورپردازی ، این پویایی ایجاد شود البته عناصر شکسته با تمرکز بر روی عنصر کلی، پیوستگی سطح را در کل به عموم القا می کند.برای بیان عنصر معمارانه در چنین پروژه ای همیشه یک فرمول مشخص هندسی برای ایجاد نظم متناسب هارمونیک در اشکال و چگونگی ارتباط قطعات با یکدیگر وجود دارد. بنابراین هر بخش با استفاده از سبک های مختلف و اتصالات مجزا به بیان مختلف کل (جدای کل واحد ها ) و اتحاد فرم پرداخته است.

استفاده از این شکست ها در بخش عمومی دفتر بیشتر به چشم می خورد که همراه با نورپردازی شاخص تر شده است که باعث پویایی فضا شده که لازمه یک فضای کاری است.و در فضایخصوصی از شکستگی این خطوط کاسته شده و تا حدودی منظم تر و نورپردازی آن به سمت پایین نور متمرکزتری ایجاد می کند به منظور تمرکز بیشتر کارکنان در فضای خصوصی…