کوپلرها

coopler۱- کوپلر ارتباطی
۲- کوپلر انتهایی
۳- کوپلر تبدیلی
۳- کوپلر پیچی

مشخصات کوپلر

۱- رده کفیت HRB400  منطبق با استاندارادها JG163 ,JGJ107,GB1499
۲- مورد استفاده برای میلگردهای AII,4III با قطر 16mm  تا 40mm

۳- استحکام ز
یاد وصله : که میتواند 100% از استحکام کشی و پیچی میلگرد را فراهم کند و با باریکترین و کوتاهترین ابعاد بار را بطور کامل انتقال دهد.

اطلاعات فنی

نام پروژه

آدرس

کارفرما

نماینده کارفرما

مصالح مصرفی

آرمیتاژ طبرسی بلوار طبرسی پاریز شرق مهندس ولی پور کوپلرمیانی28و32
آرمیتاژگلشن بلوار هفت تیر-گلشن پاریز شرق مهندس ولی پور کوپلرمیانی32
امید2 خیابان شیرازی9 سپهر هشتم مهندس برادران کوپلرمیانی32
سلسبیل چهارراه شهدا-کوچه مخابرات الماس سازه روشن حاج آقای روشنک کوپلرمیانی 28و32
مسکونی شهابی فلسطین 18 مهندس شهابی مهندس شهابی کوپلرمیانی28
رز آرمیتاژ صارمی29 مهندس حسن زاده مهندس حسن زاده کوپلرمیانی32
باران2 بلوار هفت تیر-گلشن گروه مهندسی باران مهندس میرشکرایی کوپلرانتهایی32
تجاری محدث دانش غربی 9 حاج آقای محدث حاج آقای محدث کوپلرمیانی28
اطلس کوشش الماس تابان کیش مهندس غلامی کوپلرمیانی 28و32و25و22و20و16
یاس بلوار جانباز مهندس احمدی مهندس احمدی کوپلرمیانی 28و32
هتل عسکریه(یاس) خیابان امام رضا گسترش ساختمان مهندس عباچی کوپلر میانی25و32
باران 3 کوهسنگی گروه مهندسی باران مهندس شهابی کوپلرمیانی 32 وانتهایی32
تجاری شاندیز شاندیز مهندس پورداوود مهندس فرمانی کوپلرمیانی 28 و 32
مجتمع آراد خیابان شیرازی شرکت تکریز مهندس دهقان انتهایی 25
کیان سنتر2 بلوار جانباز شرکت آبان اندیش مهندس حیدری کوپلرمیانی 25و28
برج آرتمیس بلوار هفت تیر-گلشن مهندس نظیف مهندس انصاری کوپلرمیانی 28 و 32
ایستگاه G2 قطارشهری میدان شهدا شرکت ارشد سازه مهندس قیمتی کوپلرمیانی سایز 32
شفت شمالی خط2 قطار شهری مشهد طبرسی شمالی قرارگاه خاتم مهندس جاویدی کوپلرمیانی سایز 25
ایستگاه سراب خط2 قطار شهری مشهد فلکه سراب قرارگاه نصر مهندس جاویدی کوپلرمیانی سایز 32و22و18
مسکونی مهندس لشکری بلوار سجاد یاس2 مهندس لشکری مهندس لشکری کوپلر پیچی سایز 12